Лечебен масаж

lecheben masaj

Лечебният масаж се прилага при различни заболявания на опорно – двигателният апарат и нервната система в подостър и хроничен стадий и има за цел не само лечение, но и профилактика на усложненията съпътстващи много заболявания.
Най-добре изразен ефект и подобрения от лечебен масаж има при: дископатии; лумбаго; дискова херния (преди и след операция); болки в гърба от различно естество; артрозни изменения в ставите; мускулни схващания; при хроничен плексит; след травматични увреди и др.
Лечебният масаж се прилага чрез индивидуален подход спрямо конкретните проблеми на всеки един клиент.
Включва следните похвати- поглаждане, изстискване, разтриване, размачкване, вибрации и движения ;

Поглаждащите движения понижават възбудимостта на дихателните центрове, намаляват тонуса на мускулатурата. Изпълняват се винаги по хода на лимфния и венозния ток, от периферията към центъра. Целят да релаксират и подготвят тъканите и организма.

Изстискването е вторият по сила на физиологичното въздействие похват, доближава се до поглаждането, но се извършва по-бавно, с по-голям натиск. Въздейства върху тъканите в дълбочина, предизвиква локално изпразване на лимфните и венозните съдове, последвано от бързото им напълване.Това води до премахване на застойните явления и отвеждане на метаболитните продукти.Подобрява храненето на тъканите и има болкоуспокояващ ефект.

Разтриване- оказва се значителен натиск върху кожата, тя се увлича и размества от подлежащите тъкани.Чрез него се подържа нормалната подвижност на кожата, разместват се патологични отлагания в тъканите, разкъсват се фиброгенни сраствания, предотвратява се появата на някои функционални нарушения на ставите. Бързо се получава зачервяване на кожата, подобрява се храненето на тъканите. Този похват има най добър ефект върху ставите. Подържа еластичността им, подобрява кръвоснабдяването в околоставните тъкани.

Омачкването е основен начин за обработка на мускулите. За тях е нужна повече сила и ловкост, за да се размачка дълбокомускулната тъкан. Прилагат се бавно, като натискът се увеличава постепенно.Започва се винаги от периферния край на мускула. Чрез този похват се активират проприорецепторите, рефлекторно се разширяват капилярите в мускула и се отварят резервните капиляри, които в покой не функционират.

Вибрационните техники биват прекъснати и непрекъснати. Първите действат предимно възбуждащо върху нервната система. Предизвикват съкращения на мускулните влакна, което повишава тонуса.

Лечебният масаж се подразделя на различни видове – сегментарен, съединителнотъканен, периостален. С различните видове се въздейства върху определени зони, свързани с отделните вътрешни органи.

Сегментарният масаж се основава на единството на органи, тъкани и системи в организма и тяхното взаимодействие. Повечето заболявания не се проявяват само локално, но предизвикват рефлекторни изменения в кожата, съединителната тъкан, костите. Отстраняването на тези изменения в тъканите може да отстрани първичния патологичен процес и да възстанови състоянието на организма.

Съединителнотъканен масаж – изпълнява се със строгоспецифични похвати и цели да нормализира тонуса в съединителната тъкан, нейната подвижност спрямо подлежащите тъкани.Оказва влияние върху поразени органи, които имат обща инервация със съответната зона. При прилагането на този масаж се развиват някои местни и общи реакции – подуване, кожно зачервяване, поява на подкожни кръвоизливи, сънливост, изпотяване.

Периостален масаж – нарича се още натисков и се прилага в реактивните точки на костния периост, интензивността на натиска се определя от индивидуалните особености на болния.

Лечение с поморийска луга – при артрити, артрози, радикулит, плексит, ишиаз, дископатия, разширени вени и др.