Пиърсинг

Импулсът за пиърсинг на тялото е вродено в природата на човека и е докоснал в една или друга форма всяка цивилизация и култура позната досега.

Пиърсингът варира по вид, както и подбудата за правенето му. За много хора това е вроденото жадуване за декорация на тялото. Отдайте се на желанието и перфорирайте лицето и тялото си.